Архива вести Прекршајног суда у Крагујевцу

08.05.2020. године, Крагујевац

Правила понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Крагујевцу...

17.03.2020. године, Крагујевац

Упутство о раду суда за време ванредног стања...

14.02.2018. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

14.02.2018. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

03.03.2017. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

24.11.2016. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

31.08.2016. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

28.04.2016. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

07.03.2016. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

05.02.2016. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

26.11.2015. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

04.11.2015. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

07.09.2015. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

12.06.2015. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

11.05.2015. године, Крагујевац

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

24.03.2015. године, Крагујевац

Одржана Друга седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

27.01.2015. године, Крагујевац

Одржана Прва седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

01.09.2014. године, Крагујевац

Одржана Осма седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу...

31.08.2014. године, Крагујевац

Успешно окончан пилот пројекат Прекршајног суда у Крагујевцу...

23.05.2014. године, Београд

Изабран председник Прекршајног суда у Крагујевцу...