Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

28.04.2016. године, Крагујевац

Дана 28.04.2016. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- анализа рада суда у извештајном периоду 01.01. - 31.03.2016. године;
- правна питања;
- разно.