Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

26.11.2015. године, Крагујевац

Дана 26.11.2015. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- Годишњи распоред послова за 2016. годину;
- разматрање добијеног Извештаја о контроли рада Прекршајног суда у Крагујевцу обављене од стране судија Прекршајног апелационог суда дана 09. и 12.10.2015. године;
- правна питања
- разно