Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

11.05.2015. године, Крагујевац

Дана 11.05.2015. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- давање мишљења о кандидатима - судијском помоћнику Соњи Недељковић и секретару суда Сави Давидовићу који су конкурисали за судије Прекршајног суда у Крагујевцу;
- одређивање судијa који ће присуствовати предстојећим семинарима и тренинзима;
- проблеми у раду (правна питања);
- разно