Одржана Осма седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

01.09.2014. године, Крагујевац

Дана 01.09.2014. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је Осма седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- правна питања у вези Споразума о признању прекршаја и друга правна питања у вези са радом;
- анализа остварених резултата у вези пилот пројекта рада у јавном интересу као замене за неплаћену новчану казну;
- одређивање судија која ће присуствовати Годишњем саветовању судија Републике Србије “Судијски дани–2014”, које се одржава у Врњачкој Бањи, у периоду од 05. до 07.10.2014. године;
- разно