Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

04.11.2015. године, Крагујевац

Дана 04.11.2015. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- анализа рада суда у извештајном периоду 01.07. до 30.09.2015. године;
- извештај са СИПРЕС – информативне сесије за Председнике прекршајних судова у Србији одржане дана 30.10.2015. године у Београду и упознавање судија са досадашњим стањем као и даљим активностима у вези преласка на СИПРЕС;
- предлог једног судије – члана за бирачки одбор у сталном и проширеном саставу на бирачком месту за гласање за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
- разно