Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

31.08.2016. године, Крагујевац

Дана 31.08.2016. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- анализа рада суда у извештајном периоду од 01.04. - 30.06.2016. године и од 01.01. - 30.06.2016. године;
- правна питања;
- разно.