• Прекршајни суд у Крагујевцу

  Прекршајни суд у Крагујевцу

   34000 Крагујевац, Трг Слободе 3
   034 331-757
   034 330-290
   prekrsajnisudkg@gmail.com

  Матични број: 17774034 ПИБ: 106399012

  Председник суда
  Сузана Рајовић

 • Прекршајни суд у Крагујевцу, Одељење суда у Баточини

  Прекршајни суд у Крагујевцу

  Одељење суда у Баточини

   34227 Баточина, Краља Петра Првог 37
   034 6841-116
   034 6841-116
   preksudbatocina@gmail.com

  Председник одељења
  Оливера Ивановић

 • Прекршајни суд у Крагујевцу, Одељење суда у Книћу

  Прекршајни суд у Крагујевцу

  Одељење суда у Книћу

   34240 Кнић, Кнић б.б.
   034 510-141
   034 510-141
   szpknic@open.telekom.rs

  Председник одељења
  Душица Липовић

 • Прекршајни суд у Крагујевцу, Одељење суда у Рачи

  Прекршајни суд у Крагујевцу

  Одељење суда у Рачи

   34210 Рача, Карађорђева 4
   034 751-278
   034 751-278
   prekrsajnisudraca@gmail.com

  Председник одељења
  Нада Миловановић

Искључи насиље