Одељења Прекршајног суда у Крагујевцу


Одељење суда у Баточини


 34227 Баточина, Краља Петра Првог 37
 034 6841-116
 034 6841-116
 preksudbatocina@gmail.com

Одељење суда у Книћу


 34240 Кнић, Кнић б.б.
 034 510-141
 034 510-141
 szpknic@open.telekom.rs

Одељење суда у Рачи


 34210 Рача, Карађорђева 4
 034 751-278
 034 751-278
 prekrsajnisudraca@gmail.com