Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

12.06.2015. године, Крагујевац

Дана 12.06.2015. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- упознавање судија са добијеним записником са састанка председника Прекршајног апелационог суда са председницима Прекршајних судова одржаног дана 13.05.2015. године;
- извештај са саветовања "Унапређење рада Прекршајних судова и Саобраћајне полиције" које је одржано у Суботици у периоду од 08. до 10.06.2015. године;
- извештај са Тренинга "Етика и интегритет у јавном сектору" одржаног у Београду у периоду од 08. до 10.06.2015. године;
- разно