Одржана Друга седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

24.03.2015. године, Крагујевац

Дана 24.03.2015. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је Друга седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу у 2015. години са следећим дневним редом:

- разматрање извештаја Прекршајног апелационог суда о контроли рада прекршајних судова у РС за 2014. годину који је примљен дана 19.03.2015. године;
- разматрање правних питања у вези са радом;
- разно