Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

07.03.2016. године, Крагујевац

Дана 07.03.2016. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- извештај са састанка председника Врховног касационог суда са председницима судова у Републици Србији одржаног дана 02.03.2016. године у Палати Србија у Београду на тему: “Анализа рада судова с посебним освртом на сарадњу судова и изазови везани за примену новог Закона о заштити права на суђење у разумном року”;
- правна питања;
- разно.