Одржана Прва седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

27.01.2015. године, Крагујевац

Дана 27.01.2015. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је Прва седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу у 2015. години са следећим дневним редом:

- разматрање извештаја о раду за 2014. годину – годишњи извештај;
- извештај са састанка председника суда са директором Психијатријске клинике Клиничког центра у Крагујевцу одржаног дана 23.01.2015. године;
- разно