Контакти Прекршајног суда у Крагујевцу

Прекршајни суд у Крагујевцу

 34110 Крагујевац, Слободе 4
ПАК 555373

Матични број: 17774034
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399012

Судска управа

Секретар суда, Сава Давидовић

Канцеларија 1.75

 034 619-6175

Административно-технички секретар, Славица Керић

Канцеларија 1.74

 034 619-6174
 prekrsajnisudkg@gmail.com

Писарница

Управитељ судске писарнице, Милан Стевић

Канцеларија 1.67

 034 619-6167

Референти експедиције

Канцеларија 1.68

 034 619-6168

Канцеларија 1.69

 034 619-6169

Систем администратор, Далибор Гобељић

Канцеларија 1.48

 034 619-6148

Извршење

Референти извршења

 034 619-6165
 034 619-6166

Рачуноводство

Шеф рачуноводства, Ирена Лешњак

Канцеларија 1.76

 034 619-6176

Одељење суда у Баточини

 34227 Баточина, Краља Петра Првог 37
ПАК 546103


 034 6841-116
 034 6841-116
 preksudbatocina@gmail.com

Одељење суда у Книћу

 34240 Кнић, Кнић б.б.
ПАК 558002


 034 510-141
 034 510-141
 prekrsajnisudknic@gmail.com

Одељење суда у Рачи

 34210 Рача, Карађорђева 4
ПАК 545003


 034 751-278
 034 751-278
 prekrsajnisudraca@gmail.com