• Prekršajni sud u Kragujevcu

  Prekršajni sud u Kragujevcu

   34110 Kragujevac, Slobode 4
    034 619-6174
   prekrsajnisudkg@gmail.com

  Matični broj: 17774034 PIB: 106399012

  V.f. predsednika suda
  Vladimir Tomović

 • Prekršajni sud u Kragujevcu, Odeljenje suda u Batočini

  Prekršajni sud u Kragujevcu

  Odeljenje suda u Batočini

   34227 Batočina, Kralja Petra Prvog 37
   034 6841-116
   034 6841-116
   preksudbatocina@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Katarina Janković

 • Prekršajni sud u Kragujevcu, Odeljenje suda u Kniću

  Prekršajni sud u Kragujevcu

  Odeljenje suda u Kniću

   34240 Knić, Knić b.b.
   034 510-141
   034 510-141
   prekrsajnisudknic@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Sonja Nedeljković

 • Prekršajni sud u Kragujevcu, Odeljenje suda u Rači

  Prekršajni sud u Kragujevcu

  Odeljenje suda u Rači

   34210 Rača, Karađorđeva 4
   034 751-278
   034 751-278
   prekrsajnisudraca@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Danijela Medaković

Korona virus

Isključi nasilje