Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

07.09.2015. године, Крагујевац

Дана 07.09.2015. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- давање мишљења о кандидатима - судијском помоћнику Соњи Недељковић и секретару суда Сави Давидовићу који су конкурисали за судије Прекршајног суда у Крагујевцу, а поводом огласа за избор судија објављеног у “Службеном гласнику РС” бр. 65/15 од 24.07.2015. године;
- обавештење у вези давања предлога и коментара Радној групи за припрему радне верзије Закона о изменама и допуна Закона о прекршајима;
- разматрање правних питања у вези са радом;
- разно