Одељење судске праксе Прекршајног суда у Крагујевцу

За судије Oдељења судске праксе одређене су судије:

1. Лидија Карличић, руководилац одељења
2. Ивана Пламенац
3. Оливера Ивановић

Задатак Oдељења судске праксе је сарадња са Oдељењем судске праксе Прекршајног апелационог суда у циљу остваривања јединствене правне заштите грађана Републике Србије пред прекршајним судовима.
Судије Oдељења судске праксе су у обавези да најмање једном месечно одржавају консултације о којима воде записник и примерак записника достављају судској управи у седишту суда, да би се заузети ставови разматрали на редовним седницама свих судија.