Судије Прекршајног суда у Крагујевцу

Распоред судија у седишту


1. Владимир Томовић, в.ф. председника суда
2. Ивана Пламенац, заменик председника суда
3. Лидија Карличић, заменик председника суда
4. Анита Ћатовић Благојевић
5. Жељко Говедарица
6. Иван Павловић
7. Јасмина Главоњић
8. Лидија Ђусић
9. Оливера Ивановић
10. Светлана Гајић
11. Сузана Рајовић
12. Тијана Митровић Антић

Распоред судија у одељењима


Одељење суда у Баточини

13. Катарина Јанковић, председник одељења
14. Милан Јовановић

Одељење суда у Книћу

15. Соња Недељковић, председник одељења

Одељење суда у Рачи

16. Данијела Медаковић, председник одељења