Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

05.02.2016. године, Крагујевац

Дана 05.02.2016. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- aнализа рада суда у извештајном периоду 01.10. - 31.12.2015. године и од 01.01. - 31.12.2015. године;
- правна питања;
- разно.