Успешно окончан пилот пројекат Прекршајног суда у Крагујевцу

31.08.2014. године, Крагујевац

Дана 31.08.2014. године у Крагујевцу, у оквиру пројекта "Јачање система алтернативних санција у Републици Србији" које спроводи Немачка организација за техничку сарадњу (GIZ), у Прекршајном суду у Крагујевцу у сарадњи са канцеларијом за извршење алтернативних санкција у Крагујевцу, успешно је окончан пилот пројекат "Рад у јавном интересу као замена за неплаћену новчану казну".