Извештаји о раду Прекршајног суда у Крагујевцу


Годишњи извештај за период јануар-децембар 2017. године Excell
Годишњи извештај за период јануар-децембар 2016. године Excell
Деветомесечни извештај за период јануар-септембар 2016. године Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2016. године Excell
Тромесечни извештај за период јануар-март 2016. године Excell
Деветомесечни извештај за период јануар-септембар 2015. године Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2015. године Excell
Тромесечни извештај за период јануар-март 2015. године Excell
Годишњи извештај за 2014. годину Excell
Деветомесечни извештај за период јануар-септембар 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период јул-септембар 2014. године Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период април-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период јануар-март 2014. године Excell