Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

14.02.2018. године, Крагујевац

Дана 14.02.2018. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

1. Анализа рада суда у извештајном периоду 01.01. - 31.12.2017. године;
2. Давање мишљења о предлогу оцене за судијске помоћнике Александра Миленковића и Соњу Недељковић за 2017. годину;
3. Правна питања;
4. Разно.