Oдржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

03.03.2017. године, Крагујевац

Дана 03.03.2017. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- анализа рада суда у извештајном периоду 01.01. - 31.12.2016. године;
- правна питања;
- разно.