Огласна табла Прекршајног суда у Крагујевцу


10.05.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - техничар за ИТ подршку

28.04.2023. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - техничар за ИТ подршку


Образац пријаве на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - техничар за ИТ подршку

19.10.2022. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - судијски помоћник - судијски сарадник

05.10.2022. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћници

Образац пријаве на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник - судијски сарадник

Образац пријаве на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник - виши судијски сарадник

29.11.2019. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - записничар

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - архивар

19.11.2019. године

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

18.11.2019. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Образац пријаве на конкурс - записничар

Образац пријаве на конкурс - архивар