• Прекршајни суд у Крагујевцу

  Прекршајни суд у Крагујевцу

   34110 Крагујевац, Слободе 4
    034 619-6174
   prekrsajnisudkg@gmail.com

  Матични број: 17774034 ПИБ: 106399012

  В.ф. председника суда
  Владимир Томовић

 • Прекршајни суд у Крагујевцу, Одељење суда у Баточини

  Прекршајни суд у Крагујевцу

  Одељење суда у Баточини

   34227 Баточина, Краља Петра Првог 37
   034 6841-116
   034 6841-116
   preksudbatocina@gmail.com

  Председник одељења
  Катарина Јанковић

 • Прекршајни суд у Крагујевцу, Одељење суда у Книћу

  Прекршајни суд у Крагујевцу

  Одељење суда у Книћу

   34240 Кнић, Кнић б.б.
   034 510-141
   034 510-141
   prekrsajnisudknic@gmail.com

  Председник одељења
  Соња Недељковић

 • Прекршајни суд у Крагујевцу, Одељење суда у Рачи

  Прекршајни суд у Крагујевцу

  Одељење суда у Рачи

   34210 Рача, Карађорђева 4
   034 751-278
   034 751-278
   prekrsajnisudraca@gmail.com

  Председник одељења
  Данијела Медаковић

Корона вирус

Искључи насиље