Oдржана седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу

24.11.2016. године, Крагујевац

Дана 24.11.2016. године у Крагујевцу, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу са следећим дневним редом:

- анализа рада суда у извештајном периоду 01.07. - 30.09.2016. године и 01.01. - 30.09.2016. године;
- посебна анализа извештаја који се односи на решавање старих предмета;
- Годишњи распоред послова за 2017. годину;
- правна питања;
- разно.