Informatori o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Kragujevcu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Kragujevcu

 34000 Kragujevac, Trg Slobode 3
PAK: 550103
Matični broj: 17774034
PIB: 106399012

 034 331-757
 034 330-290
 prekrsajnisudkg@gmail.com

Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 29.05.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 29.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 27.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 29.07.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 21.03.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 29.01.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 06.04.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 29.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 12.06.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 05.02.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 01.11.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 25.01.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 11.10.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 29.06.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 25.01.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kragujevcu ažuriran 18.02.2011. godine Ms Word Pdf