Kontakti Prekršajnog suda u Kragujevcu

Prekršajni sud u Kragujevcu

 34000 Kragujevac, Trg Slobode 3
PAK 550103

Matični broj: 17774034
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106399012

Sudska uprava

Sekretar suda, Sava Davidović

Kancelarija 402

 034 306-181

Administrativno-tehnički sekretar, Slavica Kerić

Kancelarija 402

 034 306-181
 034 331-757
 prekrsajnisudkg@gmail.com

Pisarnica

Upravitelj sudske pisarnice, Milan Stević
Kancelarija 306

 034 306-157

Upisničari
Kancelarija 306

 034 306-157

Referenti ekspedicije
Kancelarija 306/a

 034 306-158

IT tehničar, Dalibor Gobeljić
Kancelarija 313

 034 306-165

Izvršenje

Referenti izvršenja

Kancelarija 404

 034 306-183

Kancelarija 404/a

 034 306-184

Računovodstvo

Šef računovodstva, Gordana Ceković
Kancelarija 503

 034 306-222
 034 330-290

Odeljenje suda u Batočini

 34227 Batočina, Kralja Petra Prvog 37
PAK 546101


 034 6841-116
 034 6841-116
 preksudbatocina@gmail.com

Odeljenje suda u Kniću

 34240 Knić, Knić b.b.
PAK 558001


 034 510-141
 034 510-141
 szpknic@open.telekom.rs

Odeljenje suda u Rači

 34210 Rača, Karađorđeva 4
PAK 545002


 034 751-278
 034 751-278
 prekrsajnisudraca@gmail.com