Javne nabavke Prekršajnog suda u Kragujevcu, 2017. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski materijal, štampani materijal i toneri Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3
23.02.2017. završena
10.03.2017
13.03.2017
13.03.2017