Javne nabavke Prekršajnog suda u Kragujevcu, 2015. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski materijal, štampani materijal i toneri Odluka o pokretanju postupka JNMV

Poziv za prikupljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.02.2015. završena