Javne nabavke Prekršajnog suda u Kragujevcu, 2014. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Poziv za prikupljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2014. završena