Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu

04.11.2015. godine, Kragujevac

Dana 04.11.2015. godine u Kragujevcu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu sa sledećim dnevnim redom:

- аnaliza rada suda u izveštajnom periodu 01.07. do 30.09.2015. godine;
- izveštaj sa SIPRES – informativne sesije za Predsednike prekršajnih sudova u Srbiji održane dana 30.10.2015. godine u Beogradu i upoznavanje sudija sa dosadašnjim stanjem kao i daljim aktivnostima u vezi prelaska na SIPRES;
- predlog jednog sudije – člana za birački odbor u stalnom i proširenom sastavu na biračkom mestu za glasanje za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija;
- razno