Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu

07.09.2015. godine, Kragujevac

Dana 07.09.2015. godine u Kragujevcu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu sa sledećim dnevnim redom:

- davanje mišljenja o kandidatima - sudijskom pomoćniku Sonji Nedeljković i sekretaru suda Savi Davidoviću koji su konkurisali za sudije Prekršajnog suda u Kragujevcu, a povodom oglasa za izbor sudija objavljenog u “Službenom glasniku RS” br. 65/15 od 24.07.2015. godine;
- obaveštenje u vezi davanja predloga i komentara Radnoj grupi za pripremu radne verzije Zakona o izmenama i dopuna Zakona o prekršajima;
- razmatranje pravnih pitanja u vezi sa radom;
- razno