Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu

12.06.2015. godine, Kragujevac

Dana 12.06.2015. godine u Kragujevcu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu sa sledećim dnevnim redom:

- upoznavanje sudija sa dobijenim zapisnikom sa sastanka predsednika Prekršajnog apelacionog suda sa predsednicima Prekršajnih sudova održanog dana 13.05.2015. godine;
- izveštaj sa savetovanja "Unapređenje rada Prekršajnih sudova i Saobraćajne policije" koje je održano u Subotici u periodu od 08. do 10.06.2015. godine;
- izveštaj sa Treninga "Etika i integritet u javnom sektoru" održanog u Beogradu u periodu od 08. do 10.06.2015. godine;
- razno