Održana Druga sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu

24.03.2015. godine, Kragujevac

Dana 24.03.2015. godine u Kragujevcu, u sedištu suda, održana je Druga sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu u 2015. godini sa sledećim dnevnim redom:

- razmatranje izveštaja Prekršajnog apelacionog suda o kontroli rada prekršajnih sudova u RS za 2014. godinu koji je primljen dana 19.03.2015. godine;
- razmatranje pravnih pitanja u vezi sa radom;
- razno