Održana Osma sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu

01.09.2014. godine, Kragujevac

Dana 01.09.2014. godine u Kragujevcu, u sedištu suda, održana je Osma sednica svih sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu sa sledećim dnevnim redom:

- pravna pitanja u vezi Sporazuma o priznanju prekršaja i druga pravna pitanja u vezi sa radom;
- analiza ostvarenih rezultata u vezi pilot projekta rada u javnom interesu kao zamene za neplaćenu novčanu kaznu;
- određivanje sudija koja će prisustvovati Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije “Sudijski dani–2014”, koje se održava u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 05. do 07.10.2014. godine;
- razno