Uspešno okončan pilot projekat Prekršajnog suda u Kragujevcu

31.08.2014. godine, Kragujevac

Dana 31.08.2014. godine u Kragujevcu, u okviru projekta "Jačanje sistema alternativnih sancija u Republici Srbiji" koje sprovodi Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ), u Prekršajnom sudu u Kragujevcu u saradnji sa kancelarijom za izvršenje alternativnih sankcija u Kragujevcu, uspešno je okončan pilot projekat "Rad u javnom interesu kao zamena za neplaćenu novčanu kaznu".